Ebook Lộng Triều Full PRC - Thụy Căn

Tạo hóa trêu người, người thường bước trên phi phàm đường, tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị, lớn ẩn ẩn vu hướng, thả xem Triệu quốc đống như thế nào sáng tạo huy hoàng.Nội dung nói về Triệu Quốc Đống, xuất thân từ một gia đình nông dân, học đại học cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác và từng bước đi sâu vào hệ thống chính trị ở địa phương.

Tên Truyện: Lộng Triều
Tác Giả: Thụy Căn
Số Chương: 20 Quyển
Thể Loại: Quan trường, Đô thị
 

download_skipad

Dowload Ebook Lộng Triều Full PRC, EPUB, PDF


PRC: 4Share || Userscloud || Tên Lửa