Hắn vốn là một lập trình viên ở thế kỷ hai mươi mốt, như thế nào lại xuyên qua vào cơ thể một cậu bé ở dị giới khác.

Một chiếc siêu máy tính rơi từ UFO với khả năng mô phòng thần kỳ đột nhiên xuất hiện.

Nhờ khả năng chênh lệnh thời gian và sự giúp sức của siêu máy tính, hắn bắt đầu luyện một bộ nghiễm bá thể thao, rồi sau đó là thành một đại pháp sư cường đại!

Tên Truyện: Dị Giới Chi Quang Não Uy Long
Tác Giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Số Chương: 3 Quyển
Thể Loại: Khoa Huyễn, Dị Giới, Xuyên Không
 

download_skipad

Dowload Ebook Dị Giới Chi Quang Não Uy Long Full PRC, EPUB, PDF


Tên Lửa: PRC
UserCloud: PRC